Valdes locekļi

Valdes priekšsēdētājs 

vsevolods.zelonijs@gmail.com

Ir tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi

Uzņēmumu reģistra lēmums Nr..  no [datums]
Biedru kopsapulces protokols Nr... no [datums]

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18.martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi

 

Ģenerālsekretārs

info@sambo.lv

tālr.:  +37167880557

Ir tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi

Pilnvaras stājas spēkā 2017.gada 18.martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi

 

Valdes loceklis

z.blazma@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18.martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi

 

Valdes loceklis

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18.martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi

 

Valdes loceklis
guntis.malejs@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18. martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi

 

Valdes loceklis
l.kuznecovs@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18. martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi