Vsevolods Zeļonijs

Valdes priekšsēdētājs

vsevolods.zelonijs@gmail.com

Ir tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18.martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi